Privacybeleid

versie nummer 1.2
datum: 1 oktober 2021

Sitecom Europe B.V. (handelend onder de merknaam ‘Fresh ’n Rebel’) hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met (persoons)gegevens. Fresh ’n Rebel verwerkt en beveiligt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of namens Fresh ’n Rebel.

Sitecom Europe B.V.
Linatebaan 101
3045 AH Rotterdam
The Netherlands
Chamber of Commerce: 24313551

contactpersoon privacy: Alwin Klaij
e-mail: [email protected] 

We maken helder welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. We leggen ook uit hoe je je gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent en raden je aan dit document zorgvuldig te lezen.

Sitecom Europe B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op al het gebruik dat Fresh ’n Rebel kan (laten) maken van door haar verkregen persoonsgegevens van iedereen die contact heeft gehad met Sitecom en/of onze website(s) heeft bezocht.

 

Samenvatting

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De belangrijkste zijn: met onze klanten te kunnen communiceren, hun bestellingen te kunnen verwerken, garantie en service-vragen correct af te wikkelen en om relevante advertenties te tonen en aanbiedingen te kunnen doen.

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Die rechten zijn opgenomen in deze verklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Welke gegevens verwerken we en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam;
 • adres- en/of contactgegevens (waaronder bezorgadres en factuuradres);
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • telefoonnummer;
 • gebruikersnaam en inloggegevens (waaronder wachtwoorden);
 • klantnummer/klant ID;
 • gegevens over je IP-adres, internetbrowser, taalinstellingen;
 • betaalgegegevens, zoals bankrekeningnummer (IBAN) en een toets van kredietwaardigheid in geval van achteraf betalen;
 • cadeaubonnen/cadeaukaarten/kredietkaarten;
 • bestelgeschiedenis, inclusief gekozen afleveropties;
 • gegevens over je gebruik van onze diensten en producten, zoals informatie betreffende diensten die je hebt gebruikt en/of contact met de klantenservice;
 • informatie over je voorkeuren (zoals in de verlanglijst opgegeven voorkeuren), interesses en surfgedrag;
 • uit klantonderzoeken en/of reviews ontvangen gegevens;
 • gegevens verkregen door middel van prijsvragen;
 • gegevens om fraude tegen te gaan;

De diensten van Fresh ’n Rebel zijn in beginsel niet gericht op personen onder de 18 jaar. Ben je onder de 18 jaar en blijkt uit onze uitingen dat diensten wel aan je worden aangeboden, dan is gebruik daarvan slechts toegestaan onder toezicht en na toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor die persoon onder de 18 draagt.

Wij gebruiken je gegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

 • de met jou gesloten overeenkomsten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;
 • identificatiedoeleinden;
 • het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen;
 • elektronische bevestigingen van de registraties;
 • geplaatste bestellingen te kunnen verwerken en versturen;
 • je op de hoogte te houden van de registraties en/of bestellingen;
 • met je te kunnen communiceren over bestellingen en een klantenservice te kunnen verlenen;
 • je betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie;
 • je een optimale online winkelbeleving te laten ervaren, onder meer door interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die bij Fresh ’n Rebel in het verleden zijn gedaan;
 • het tonen van eventuele gedeelde ervaringen (reviews) met andere (mogelijk geïnteresseerden in dat product);
 • het kunnen uitvoeren van prijsvragen en/of winacties;
 • het per e-mail op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en voor klantonderzoeken;
 • te voldoen aan de wet- en regelgeving en om fraude zoveel mogelijk te voorkomen;
 • het maken en analyseren van bezoekersstatistieken.
 • Fresh ’n Rebel plaatst cookies. Voor het gebruik van cookies word je verwezen naar de cookie verklaring

 

Contact

Je kunt op verschillende manieren contact met Fresh ’n Rebel opnemen. Je kunt onze klantenservice bereiken via chat, e-mail, of door aan ons te schrijven. Als je dat doet kan Fresh ’n Rebel account- en gebruiks- alsmede financiële gegevens over je verkrijgen, zoals bijvoorbeeld je klantnummer en de inhoud van je vraag of klacht. Wij zullen je accountgegevens vragen voor het afhandelen van vragen of klachten en je eventueel ook later benaderen voor aanvullende gegevens. Wij kunnen onze gesprekken/berichten vastleggen in een systeem samen met je andere gegevens, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen en kunnen teruglezen hoe we je vragen eerder hebben beantwoord. Dit is ook voor jou als klant handig: als je later nog een keer contact opneemt met een vraag over een eerder probleem, hoef je het probleem niet nog eens uit te leggen. Het is mogelijk dat we, nadat we je hebben geholpen met je vraag, benaderen om te vragen of je tevreden bent met de manier waarop je bent geholpen.

Wanneer je belt met onze klantenservice worden deze gesprekken opgenomen voor trainingsdoeleinden en om te kunnen beoordelen of onze medewerkers je goed helpen. Deze opnames worden alleen voor deze doeleinden gebruikt. Ook analyseren wij gebruiks- en accountgegevens omtrent het contact met je, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruiken van je gegevens voor dit doel, namelijk het verbeteren van onze serviceverlening zodat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Het is ook mogelijk dat we een (deel van het) gesprek tussen ons opnemen wanneer je een nieuwe bestelling plaatst of een bestaande bestelling wijzigt. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van je gegevens voor dit doel. Wij willen namelijk kunnen bewijzen wat wij met je zijn overeengekomen. Wij informeren je hierover voordat de opname begint.

Wij zullen soms ook contact met je opnemen om te vragen wat je van onze diensten vindt. Dit doen we bijvoorbeeld per e-mail. De antwoorden die je geeft, gebruiken we om onze diensten te verbeteren. Wij kunnen dan ook later nog een keer contact opnemen om je antwoorden te bespreken. Wij hebben een belang bij dit gebruik van je gegevens, omdat we door het verbeteren van onze diensten onze klanten beter kunnen bedienen. Indien je niet meer benaderd wilt worden, kunt je dit aangeven bij onze klantenservice.

Als je met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld door het sturen van een bericht, het liken van onze post of doordat je ons volg,kunnen wij persoonlijke gegevens over je ontvangen en opslaan zoals de inhoud van je bericht, (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht. Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op je bericht te reageren en om beter inzicht te krijgen in de mogelijke voorkeuren van onze klanten. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruiken van de ontvangen gegevens. Door het verkrijgen van inzicht in de voorkeuren van onze klanten kunnen we onze producten en diensten nog beter afstemmen op de interesses van onze klanten. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat nog meer personen gebruik kunnen maken van onze producten en diensten. Op het gebruik van social media is de privacyverklaring van het betreffende social-mediakanaal van toepassing. Op de door ons opgeslagen gegevens is echter deze Privacy Statement van toepassing.

 

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van je gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden");

 • om uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals aan de overeenkomst waarbij betrokkene toegang krijgt tot producten of diensten besteld in de webshop of andere producten of diensten;
 • na je toestemming, in het kader van bijvoorbeeld marketing;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals in het kader van de Drank- en Horecawet);
 • indien er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking, waarbij het onder meer kan gaan om de volgende "gerechtvaardigde belangen":
 • ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden;
 • ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers, onze klanten en hun wensen.
 • Bent je verplicht de gegevens te verstrekken?
 • Je bent verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, kunnen wij de overeenkomst namelijk niet met je aangaan en kunnen we de overeenkomst dus ook niet uitvoeren
 • We hebben daarnaast ook bepaalde gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onder meer de Drank- en Horecawet.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens (zoals: naam contactpersoon, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum).

 • Tot 7 jaar na de laatste transactie of tot 7 jaar na het laatste contact over een transactie.

Accountgegevens (e-mail adres, gehasht wachtwoord).

 • Zolang als je het account hebt. Wij laten het account bestaan tot je deze verwijdert, omdat je orders en facturen hierin zijn opgeslagen.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens.

 • 7 jaar, onder meer op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Correspondentie (over bijvoorbeeld bestellingen en klachten).

 • Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 7 jaar daarna.

IP adres (gedeeltelijk).

 • Tot maximaal 12 maanden na het laatste websitebezoek.

Informatie betreffende nieuwsbrieven.

 • Aanmeldingen of afmeldingen bewaren we gedurende 5 jaar, de verzonden nieuwsbrieven bewaren we maximaal 7 jaar.

Opgenomen telefoongesprekken.

 • 3 maanden, tenzij een wettelijke verplichting om die langer te bewaren bestaat.

Gegevens om fraude te voorkomen.

 • 7 jaar, of zoveel langer als wenselijk afhankelijk van de aard van de informatie mede gelet op het feit en het belang om fraude te voorkomen.

Gegevens betreffende winkelbeleving / marketing / klantonderzoeken / prijsvragen.

 • 7 jaar.

Informatie die verband houdt met een juridische procedure.

 • Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure (waaronder tevens wordt verstaan de executoriale fase) of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure en tot 5 jaar daarna.

Anonieme gegevens.

 • Het is mogelijk dat wij gegevens, zodra deze niet langer bewaard worden, anonimiseren en vervolgens bewaren en voor bijvoorbeeld statistische doeleinden gebruiken.

 

Welke rechten heb je?

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heb je meerdere rechten. Hieronder worden die rechten weergegeven:

 • Je mag altijd aan Fresh ’n Rebel een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij hebben verzameld en daarvan -binnen de wettelijke kaders- een afschrift verzoeken (recht op inzage);
 • Indien je persoonsgegevens door Fresh ’n Rebel onjuist en/of incompleet in de administratie zijn verwerkt, dan kun je vragen om deze gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen (recht op correctie);
 • Indien je niet wilt dat Fresh ’n Rebel bepaalde gegevens heeft geregistreerd, dan kun je verzoeken deze gegevens te laten verwijderen (recht op wissen dan wel ‘het recht om vergeten te worden’);
 • Je hebt de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan wel het gebruik hiervan te beperken (recht op beperking);
 • Je kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens (recht van verzet);
 • Je kunt aan Fresh ’n Rebel verzoeken om persoonsgegevens door te geven aan een derde (recht op overdracht);
 • Indien Fresh ’n Rebel van een derde persoonlijke gegevens over je ontvangt en die persoonsgegevens verwerkt, dan informeert Fresh ’n Rebel je - op verzoek - over de bron waaruit deze informatie is ontvangen.
 • Het doen van een verzoek als genoemd onder 3, 4 of 5 kan tot gevolg hebben dat het recht op toegang tot aangeschafte producten of diensten vervalt, zonder recht op terugbetaling.
Aan een verzoek van een betrokkene hoeft overigens niet te worden voldaan indien:
 • Fresh ’n Rebel een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang daarbij heeft of 2) medewerking aan dat verzoek door Sitecom op een andere wettelijke grondslag geweigerd kan worden.

De meeste van je persoonsgegevens vind je terug in je eigen account. Je kunt daar inloggen en je gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in je account staan kunt je rechtstreeks contact met ons opnemen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van deze berichten.

Delen met derden van persoonsgegevens. Sitecom zal je persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

Sitecom kan wel gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens of voor Sitecom diensten te verlenen, zoals ter uitvoering van de overeenkomst of zoals beschreven in deze verklaring.

Partijen met wie Sitecom samenwerkt en door wie persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn onder meer de volgende:

 • overheidsinstanties;
 • medewerkers;
 • betalingsbedrijven, webshops en printbedrijven;
 • bezorgpartners;
 • leveranciers;
 • ondersteuning in het kader van advertentie- en marketingcampagnes, klantonderzoek en review-partners;
 • productondersteuning;
 • IT-dienstverleners, zoals voor het hosten en onderhoud van de websites;
 • juridische ondersteuning;
 • andere externe dienstverleners.

Sitecom kan ook zonder je specifieke toestemming je gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen of om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Sitecom te garanderen.

Verwerking buiten de EER.

Persoonsgegevens worden door de navolgende derde partijen mogelijk buiten de Europese Unie verwerkt:

 • Google;
 • LinkedIn;
 • Twitter;
 • Instagram;
 • Facebook.

In het kader van het gebruik van Google Analytics wordt het volgende opgemerkt. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met je data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij je IP-adres(sen) anonimiseren.

Als je gegevens buiten de EER worden opgeslagen, zorgen wij ervoor dat dit op een veilige en rechtmatige manier gebeurt. 

Beveiliging en datalekken.

Een datalek is – kort gezegd – iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor deze vernietigd, verloren, ongeoorloofd verstrekt, doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt worden.

Een datalek kan per ongeluk ontstaan, bijvoorbeeld bij het doorzenden van klantgegevens aan de verkeerde ontvanger, maar kan ook met opzet ontstaan. In het laatste geval kan gedacht worden aan het buitmaken van persoonsgegevens door een hacker of het kopiëren van een database met persoonsgegevens door een werknemer die uit dienst treedt.

Sitecom heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen met als doel datalekken te voorkomen.

Genomen maatregelen zijn onder meer:

 • dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan bescherming van persoonsgegevens;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring.

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat op enig moment er toch sprake is van een datalek. Sitecom is verplicht om een registratie bij te houden van alle datalekken en kan daarop door de Autoriteit Persoonsgegevens worden aangesproken. Daarnaast is Sitecom verplicht om een datalek binnen gestelde termijnen gemotiveerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.

 

Vragen of klachten

 Verzoeken en vragen over de verwerking van persoonsgegevens en/of deze privacyverklaring kun je richten aan de op de eerste pagina genoemde personen.

Wat als je toch nog vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van je gegevens of over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met Sitecom Europe B.V.. De contactgegevens staan aan het begin van deze privacyverklaring.

Krijg 10% korting op je volgende bestelling!

Schrijf je in om een Rebel te worden

En alsof 10% korting nog niet genoeg is, betekent lid worden van The Rebel Club ook mega veel andere voordelen. Lees hier meer.